سیستم امتیاز دهی

سیستم امتیاز دهی

با تعیین پارامترهای متناسب با کسب و کارتان می توانید مشتریان را امتیاز بندی کنید.
تمرکز بر روی پرارزش ترین مشتریان.
انتخاب هدیه مناسب با توجه به ارزش مشتری.

سیستم پاداش دهی

سیستم پاداش دهی

استفاده از روش های مطلوب پاداش دهی متناسب با کسب و کارتان.
کم شدن زمان بین خرید و لذت پاداش.
تشویق مشتریان به خرید مکرر.

سیستم عضویت

سیستم عضویت

انتخاب روش عضویت باز یا محدود متناسب با کسب و کارتان.
امکان عضویت از طریق سایت.
امکان عضویت از طریق پیامک.
امکان اتصال به CRM.

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

دعوت از مشتریان بالقوه دیگر توسط مشتریانتان.
راه اندازی شبکه تبلیغی وسیع.

مدیریت محصولات

مدیریت محصولات

معرفی تمامی محصولات تولید شما به صورت گرافیکی و زیبا به مشتریان.
امکان تعریف سریال محصولات برای اعتبارسنجی اتوماتیک.
امکان تبلیغ محصولات مرتبط با خریدهای قبلی به هر مشتری.


امکان اطلاع رسانی خبرهای مهم به مشتریان, ارسال خبرنامه ایمیلی یا پیامکی به مشتریان, نمایش خبر به مشتریان مورد نظر شما.
مدیریت اخبار

مدیریت اخبار

قابلیت پیگیری مراجعات مشتریان و امکان تعریف پیغام های متناسب در هر بار پیگیری.
قابلیت انجام عملیات مورد نظر شما مانند ارسال ایمیل یا پیامک به دلیل عدم مراجعه مشتریان در یک بازه زمانی.

مدیریت پیگیری

امکان جداسازی انتقاد، پیشنهاد و ایده های مشتریان و آگاهی از ایده های مشتریان برای بهبود محصولات و خدمات.
امکان آگاهی از انتقادات مشتریان در جهت رضایت هرچه بیشتر مشتریان

انتقادات، پیشنهادات و ایده ها

امکان آگاه شدن از نظرات مشتریان به آسانترین روش و مشاهده نتایج به صورت نموداری و آماری.
امکان نظرسنجی از بخش مشتریان

سیستم نظرسنجی

ایجاد ارتباط منظم و مستقیم بین مشتریان و سازمان

دفتر تهران: اتوبان ستاری شمال، خیابان پیامبر مرکزی، خیابان مطهری، پلاک 5، طبقه 5، واحد18
دفتر یزد: خیابان شهید مطهری، مرکز فناوری اقبال، پیشگامان ایساتیس